51002025X 531X150

Om DriftWeb

Om DriftWeb

​DriftWeb er et it-system til håndtering af drift af ledningsnet, belysningsanlæg, skadedyr, veje, fællesarealer osv.

I systemet registreres henvendelser fra borgere, driftspersonale m.fl., samt hvilke tiltag der udføres i forbindelse med henvendelsen. Endeligt registreres planlagte og igangværende lukninger.

Overblik
DriftWeb er internetbaseret, hvilket giver alle brugere direkte adgang til opdaterede data - både via lister og GIS. Kundeservice kan derfor altid give relevant information til borgerne, og entreprenørerne ved altid hvilke opgaver, der skal udføres.

Dokumentation
Alle aktiviteter omkring driften registreres i DriftWeb. Man har derfor altid fuld dokumentation for det udførte arbejde. Desuden findes en række statistikker, der dels kan bruges som historisk dokumentation, men også til at udpege fremtidige fokusområder.

Bookmark and Share
51002025X226x180

Kontakt

Helge Tøttrup Konsulent
+45 4348 6362
helge.tottrup@sweco.dk
 

Se mere i vores produktblad

Hent vores produktblad

 

Problemer med rotter?

Besøg RotteWeb.dk